Údržba a opravy

Zajišťování oprav

Opravy a investice jsou zajišťovány dodavatelským způsobem. Opravy menšího rozsahu v bytech jsou hrazeny přímo uživatelem, pokud vlastník domu nerozhodne jinak.

Ostatní opravy jsou realizovány na základě plánu oprav, který správce předkládá vlastníkovi ke schválení. Podle přijatého plánu oprav správce zajišťuje uzavírání smluv s dodavateli, kterému u větších akcí předchází výběrové řízení. Konečné slovo v těchto případech má vlastník, pokud tyto problémy nepřenechá k rozhodnutí přímo správci.

Vzhledem k tomu, že správa patří k hlavním činnostem naší společnosti a většina pracovníků pracuje v oboru delší dobu, máme přehled o kvalitě práce většiny dodavatelských firem nabízejících své služby v oblasti Karlových Varů.

Finanční zdroje

K zajišťování oprav a údržby patří neodmyslitelně i problematika finančních zdrojů. V této oblasti zajišťujeme:

Běžné opravy

jsou zajišťovány na základě rámcové smlouvy s vybranými firmami pracující v oboru

 

Činnost
Firma
Telefon
Poznámka
VODOINSTALACE A TOPENÍ Imrich Hariš
Miroslav Majer
603 208 572
721 860 123
 
 
ELEKTROINSTALACE Pavel Červinka
ReAmoelektro, s.r.o.
ELEKTRO-blesk, s.r.o.
603 848 282
602 417 575
602 417 577
 
HROMOSVODY Václav Bubla 606 554 344  
PLYN Miloslav Švejstil
Jiří Raus
Antonín Knop
602 126 031
777 138 838
602 485 593, 353 229 470
 
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Rudolf Čurda
Rudolf Holec
Bohumír Fider
602 488 372
605 474 014
724 248 734
 
8-18 hodin
 
ANTÉNY Petr Krob
STA Kabát
776 578 310, 353 562 941
353 221 680-3
záznamník na PL
 
DERATIZACE,DESINSEKCE Libor Čihák 603 228 980, 353 825 519 záznamník na PL
KANALIZACE,ČIŠTĚBNÍ-MYTÍ VaK ČOV 724 216 722, 602 835 474  
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

A-Z úklid v.o.s.
Jan Ladislav
Jakub Dvořák

353 332 169, 723 303 239
607 713 151
736 481 070

 

Poznámka: PL...pevná linka