Správa domů

Správu domů jsme již od počátku založili na dvou zásadách:

Proto, aby se vlastník mohl kvalifikovaně rozhodnout, zajišťujeme předem podklady v souladu s platnými právními předpisy a dostupnými informacemi, a v případě potřeby navrhujeme vlastníkovi zásady pro provoz domu (tzv. metodická činnost).

Správu vykonáváme na základě uzavřené smlouvy o správě (v rozsahu uvedených činností ), která detailně řeší vzájemné vztahy mezi smluvními stranami včetně případů, kdy by došlo k finančnímu poškození klienta naší činností.

Zajímavosti naší správy:

Poznámka: V současnosti rámcové pojištění zahrnuje majetek v hodnotě přes 2,55 miliardy Kč a tento majetek umožňuje nejenom vysoké krytí v případě pojistné události, snížení spoluúčasti při hromadných škodách (vichřice, atd.), ale i nezanedbatelné snížení pojistného oproti samostatnému pojištění.

Za zajištění služeb v uváděném rozsahu si účtujeme:

128 Kč/bytovou nebo nebytovou jednotku a měsíc včetně 21% DPH

40 Kč/garáž a měsíc včetně 21% DPH. Garáž se pro účely výpočtu finanční odměny započítává pouze v případě, jestliže její uživatel neužívá bytovou jednotku v domě.

Vzhledem k různým požadavkům na rozsah služeb jednotlivými klienty doporučujeme v případě zájmu kontaktovat nás osobně po předchozí telefonické domluvě (telefon: 351 161 195  linka 25) nebo elektronicky na adrese podatelna@alfabyt.cz.

Odměna za správu se upravuje buď v souvislosti se změnou počtu jednotek v domě nebo jednou ročně podle zveřejněné míry inflace.

Našimi klienty jsou: