Kontakty

Tabulka kontaktů

Do společnosti se dovoláte prostřednictvím telefonních čísel 351 161 195 až 198. Všechna čísla jsou zakončena na ústředně, odkud se po zadání 2-místné linky dovoláte na příslušného pracovníka. Linku můžete zadávat neprodleně a nemusíte vyčkávat na konec zprávy ústředny. Pokud linku nezadáte, přepojí ústředna hovor podle nastaveného zakončení.

Jestliže po zadání telefonního čísla zazní obsazovací tón, zkuste jiné telefonní číslo.

Jestliže Vás ústředna po zadání linky nepřepojí a opětovně vyzývá k zadání, je linka momentálně obsazená. Zkuste zvolit jinou linku nebo zavolejte později.

 

Kancelář Oddělení Pracovník Zakončení Vnitřní linka
El.pošta Fax   351 161 193  
3 Správa domů Dagmar Dvorská   25
5

Opravy, údržba a reklamace
Revize, kontroly, výtahy, média
Pojištění domů

Nataša Rojková

351 161 196

23
6 Zástupce ředitele
Osobní a mzdové záležitosti
Helena Váňová   17
7 Ekonomika družstva

Martina Všetečková

351 161 197

21
8 Podatelna
Evidence osob a bytů
Realitní činnost
Miluše Martínková

351 161 195

13
9 Úhrady za užívání (družstvo)
Správa domů
Jana Procházková   15
10 Správa domů Jana Kryštovová   20
11 Správa domů

Alena Váňová

351 161 198

12

 

Schéma budovy

schema budovy